Motion

Föreningsbyrån Infographic

Produced by Kreator and Soja Film.
Graphics: Sofie Edvardsson
Animation: Jakob Nyström
Production Manager: Simon Österhof
Client: Föreningsbyrån, Umeå kommun